عضویت در شبکه

جهت عضویت در شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران، از طریق لینک زیر فرم عضویت را پر نموده و فایل را جهت بررسی درخواست شما توسط هیئت مدیره محترم شبکه به آدرس ایمیل ir.cancer.network@gmail.com  ارسال نمایید.