راه اندازی پویش آگاهی رسانی نسبت به سرطان پستان توسط انجمن خیریه “یاس کرمان

راه اندازی پویش آگاهی رسانی نسبت به سرطان پستان توسط انجمن خیریه “یاس کرمان

برگزاری پویش آگاهی رسانی نسبت به سرطان پستان توسط انجمن خیریه یاس کرمان

عصر روز چهارشنبه مورخ ٢۶ مهرماه ١۴٠٢ و همزمان با ماه اکتبر، ماه جهانی آگاهی رسانی نسبت به سرطان پستان انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان *” یاس کرمان”* اقدام به برپایی پویش و غرفه ای با همین عنوان در بوستان مادر شهر کرمان نمود.

 از اهداف این پویش که با همکاری شبکه ملی سرطان برگزار شد می توان به آشنایی با اصول پیشگیری و تشخیص زودهنگام، مشاوره و غربالگری برای افراد واجد شرایط و آشنایی با انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان “یاس کرمان” اشاره کرد.

نوشته های مرتبط