دکتر قانعی در سومین همایش طب تسکینی موسسه نیکوکاری مکسا عنوان کرد مدیریت بهینه بیماران مبتلا به سرطان الگویی برای حل چالش های حوزه سرطان است

دکتر قانعی در سومین همایش طب تسکینی موسسه نیکوکاری مکسا عنوان کرد مدیریت بهینه بیماران مبتلا به سرطان الگویی برای حل چالش های حوزه سرطان است

دکتر قانعی در سومین همایش طب تسکینی مکسا عنوان کرد: مدیریت بهینه بیماران مبتلا به سرطان الگویی برای حل چالش های حوزه سرطان است

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  در سومین همایش طب تسکینی موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان(مکسا) گفت: اجرای طرح مدیریت بهینه و جامع بیماران مبتلا به سرطان در قم الگویی مطلوب برای بهینه سازی مدیریت بیماری سرطان از مرحله پیشیگری تا درمان است .

دکتر مصطفی قانعی  با بیان اینکه چالش در حوزه سرطان بیشتر از چالش‌های حوزه سلامت است و در دنیا یک الگو و مدل خوب برای مدیریت بیماران مبتلا به سرطان وجود ندارد، اظهار داشت: ارائه طرح مدیریت بهینه و جامع بیماران مبتلا به سرطان یک الگو و مدل  موفق برای بیماران مبتلا به سرطان بوده و این طرح  آزمایشی برای مبتلایان به سرطان ریه و سینه در قم در حال اجراست.

وی اظهار داشت: امروزه باید به مقوله پیشگیری بیشتر توجه شود و هزینه کرد برای آن امری ضروری است .

دکتر قانعی گفت: خلاء برنامه ای  جامع که همراه با پرونده الکترونیکی بتواند از پیشگیری و سطح یک،  بیماری سرطان را پوشش دهد، همچنین مسیر ارائه خدمات را تا سطوح بعدی تشخیص و درمان  به شیوه ای علمی و تخصصی مدیریت کند،  در کشور کاملا به چشم می آمد و مکسا یک فرصت خلق کرد که چگونه به مدیریت بیماران مبتلا به سرطان ورود کنیم.

معاون رئیس جمهور افزود:  ارائه این مدل همراه با پرونده الکترونیک طراحی شده که در برخی موارد از پیشتازان این عرصه نظیر انگلیس هم جلوتر است، فرصتی مغتنم و مفید برای ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان است.

نوشته های مرتبط