دومین نشست کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران

دومین نشست کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران

دومین نشست کارگروه تخصصی مددکاری با حضور مددکاران موسسات خیریه

دومین نشست کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۲ با حضور مددکاران اجتماعی موسسات خیریه در محل برگزاری موسسه خیریه امدادگران عاشورا برگزار شد.

دراین نشست که از ساعت ۸ صبح با حضور جمعی از فعالین حوزه مددکاری اجتماعی،اساتید طب حمایتی تسکینی و روانشناسی برگزار شد، مطالب آموزنده ای جهت ایجاد هم افزایی و همکاری برای مددکاران اجتماعی خیریه ها ارائه شد.

در ابتدای نشست گزارشی مبنی بر عملکرد کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی شبکه در یک سال گذشته توسط رئیس کارگروه سرکار خانم دادخواه ارائه گردید.

سپس مطالبی در خصوص مراقبت های حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها توسط سرکار خانم پونه پیرجانی (فلوشیپ مراقبت های حمایتی تسکینی)، در خصوص ارزیابی روانی اجتماعی توسط سرکار خانم لیلا استاد هاشمی (دکتری مددکاری اجتماعی) و فرسودگی شغلی در حیطه مددکاری توسط جناب آقای دکتر محمدرضا شعربافچی ( فلوشیپ سایکوانکولوژی) برای حاضرین در نشست ارائه گردید.

 

 

در پایان این نشست تخصصی فرم های نظرسنجی توسط مددکاران اجتماعی خیریه های حوزه سرطان تکمیل شد و مددکاران پیشنهادات خود را در جهت هر چه بهتر انجام شدن فعالیت ها و نشست های آتی کارگروه به اعضای کارگروه اعلام کردند.

نوشته های مرتبط