جلسه هم اندیشی پویش آگاهی رسانی سرطان پستان با همکاری شبکه ملی خیریه های حوزه سرطان و بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان برگزار شد

جلسه هم اندیشی پویش آگاهی رسانی سرطان پستان با همکاری شبکه ملی خیریه های حوزه سرطان و بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان برگزار شد

 آگاهی زنان نقش اصلی و چشمگیری در پیشگیری از سرطان پستان دارد . ماه اکتبر به عنوان ماه جهانی اطلاع‌ رسانی درباره سرطان پستان انتخاب شده است . در طول ماه اکتبر بسیاری از افراد در تلاش هستند تا برای افزایش آگاهی متمرکز بر سرطان پستان متحد شده و نهاد های بین المللی و مللی زیادی جهت بالا بردن سطح آگاهی زنان و البته آقایان در این زمینه ، تلاش می کنند .

به همین جهت پویشی تحت عنوان آگاهی رسانی سرطان پستان با همکاری شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران و بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان از ۲۹ مهر الی ۵ آبان ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی این پویش روز شنبه ۸ مهر ماه در مرکز بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان با حضور اعضای شبکه ملی سرطان،بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان، موسسه نیکوکاری کنترل سرطان مکسا برگزار شد.

نوشته های مرتبط