برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه

پیرو دعوت از کلیه اعضای محترم شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران به شماره ثبت ۴۲۰۷۵ جلسه مجمع عمومی عادی شبکه راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در محل موسسه خیریه امدادگران عاشورا با دستور جلسه: ۱) تصویب صورت های مالی ۲) انتخاب اعضای هیئت مدیره ۳) انتخاب بازرس ۴)تعیین حق عضویت سالانه برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه با حضور ۳۱ نفر از اعضای شبکه که متشکل از مدیران عامل و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران بود رسمیت یافت.

در اجرای دستور جلسه،تصمیمات زیر به تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسید.۱)تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۲ توسط اعضای حاضر در مجمع انجام شد۲) حق عضویت سالانه شبکه مبلغ ۱.۵۰۰۰.۰۰۰ تومان تصویب شد

در اجرای بند دو دستور جلسه پس از ثبت نام نامزدهای هیئت مدیره انتخابات برگزار و نتایج زیر حاصل شد:۱) جناب آقای دکتر علی اصغر یعقوبی به نمایندگی از موسسه خیریه امدادگران عاشورا به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.۲) جناب آقای دکترمحمد جهانگیری به نمایندگی از موسسه کنترل سرطان ایرانیان(مکسا) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.۳) جناب آقای دکترعبدالرحیم حزینی به نمایندگی از موسسه کانون بیماران سرطانی استان گلستان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.۴) جناب آقای دکترمحمدرضا مسجدی به نمایندگی از موسسه اکسیر نور سرطان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.۵) سرکار خانم مرجان رضوانی به نمایندگی از موسسه خیریه محک بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.۶) جناب آقای کریم خانزاد به نمایندگی از درمانگاه خیریه ولیعصر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.۷) سرکار خانم مژگان میرحبیبی به نمایندگی از خیریه امام حسین ساوه به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.
اعضای علی البدل هیئت مدیره:۱) جناب آقای محمد باقر منافیان به نمایندگی از موسسه مهر شاهین شهر و میمه به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.۲) جناب آقای عمار قلعه نویی به نمایندگی موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان کرمانشاه به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

نوشته های مرتبط