آغاز به کار ضلع سوم از سه گانه کنگره کنسر ژنومیکس

آغاز به کار ضلع سوم از سه گانه کنگره کنسر ژنومیکس

در این جلسه ابتدا دکتر سیدجواد مولی دبیر علمی کنگره با بیان اقدامات انجام شده در ایجاد زیرساخت های کنگره کنسر ژنومیکس  CG2023توضیحاتی پیرامون تکامل سیستم های آکادمیک ارایه کرد.
گذار از دانشگاه نسل اول (آموزش محور) و نسل دوم (پژوهش محور) به دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) و نسل چهارم (دانشگاه مسئولیت پذیر اجتماعی) ایجاب می کند که این دگردیسی در برگزاری همایش های علمی نیز صورت پذیرد و در کنار بحث های آموزش و پژوهش مباحث کارآفرینی و مسئولیت پذیری اجتماعی نیز ورود پیدا کند.
به همین دلیل در کنگره کنسر ژنومیکس در کنار ترویج مباحث علنی تشخیص مولکولی، درمان هدفمند، پزشکی دقیق و پزشکی شخصی…دو ضلع تجاری سازی خدمات و محصولات حوزه سرطان و نیز مبحث مهم مسئولیت پذیری اجتماعی نیز تعریف شده است.
در بحث مسئولیت پذیری اجتماعی تولید محتوای هدفمند و تاثیرگذار با رویکرد تغییر شیوه زندگی به زندگی سلامت و پیشگیرانه از سرطان و ارایه این محتوا در بسترهای مختلف رسانه ای و شبکه های اجتماعی از برنامه های کنگره می باشد.
در ادامه دکتر مهرابی بهار مدیر عامل شبکه ملی سرطان (شامل ۵۴ موسسه خیریه فعال در حوزه سرطان) ، داوود نیکی و دکتر سوزان حجت از مسئولین موسسه خیریه مکسا و دکتر آراسب احمدیان مدیر عامل موسسه خیریه محک ضمن استقبال از دعوت کنگره کنسر ژنومیکس توضیحاتی در مورد اقدامات این مراکز و خیریه ها در کمک به شبکه سلامت کشور و بیماران سرطانی ارایه کردند.
در ادامه دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری و رییس کنگره کنسر ژنومیکس با تاکید بر نقش حیاتی خیرین در حمایت از بیماران سرطانی خاطر نشان ساخت:  در زنجیره پیشگیری، غربالگری، تشخیص اولیه و درمان، خیرین بیشتر به بحث درمان ورود پیدا کرده اند. با توجه به مباحث روز تشخیص و درمان هدفمند زمان آن است تا با معرفی این خدمات جدید، بخشی از حمایت خیرین به ابتدای زنجیره و بحث های حمایت از تحقیقات روز دنیا، پیشگیری، غربالگری و تشخیص اولیه ورود پیدا کند و در عمل شاهد ورود خیرین نسل سوم و چهارم به حوزه سرطان باشیم.
گفتنی است فعالیت این کنگره در راستای سه ضلع علمی،‌ تجاری سازی و مسئولیت اجتماعی می باشد.

نوشته های مرتبط